| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

În funcţie de criteriile de mărime, entităţile se grupează în trei categorii, astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari.

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 1. totalul activelor: 350 000 EUR;
 2. cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
 3. numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

Pentru această categorie de entităţi se aplică, de asemenea, prevederile cap. 12 "Dispoziţii privind scutirile şi restricţiile aplicabile scutirilor".

Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 1. totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 2. cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
 3. numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 1. totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 2. cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
 3. numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Grupuri de entități:

În funcţie de criteriile de mărime, grupurile se împart în două categorii, astfel: grupuri mici şi mijlocii, respectiv grupuri mari.

Grupurile mici şi mijlocii sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

 1. totalul activelor: 24 000 000 EUR;
 2. cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR;
 3. numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Grupurile mari sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

 1. totalul activelor: 24 000 000 EUR;
 2. cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR;
 3. numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

În funcție de tipul entității sau grupului se întocmesc următoarele situații financiare:

Microentități și entități mici, întocmesc un set de situații financiare compuse din:

 1. bilanţ prescurtat,
 2. cont de profit şi pierdere,
 3. notele explicative la situaţiile financiare anuale.

Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

Entitățile mijlocii și mari, întocmesc un set de situații financiare compuse din:

 1. bilanţ;
 2. cont de profit şi pierdere;
 3. situaţia modificărilor capitalului propriu;
 4. situaţia fluxurilor de trezorerie;
 5. notele explicative la situaţiile financiare anuale.

Grupurile de entități, întocmesc un set de situații financiare consolidate.