| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Indicatorii în funcţie de care se stabilesc criteriile de mărime sunt: total active, cifra de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.

Indicatorul total active cuprinde: active imobilizate, active circulante şi cheltuieli în avans (literele A – C, din bilanț).

Cifra de afaceri netă se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri şi prestările de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor.

Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierdere, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite.

Numărul mediu de salariaţi se determină după metodologia stabilită de Institutul Naţional de Statistică.

De exemplu: Evoluția numărului de salariați în cursul anului 2015 este următoarea: în perioada ianuarie – aprilie 7 salariați, în perioada mai – septembrie 5 salariați, în perioada octombrie – decembrie 10 salariați.

Numărul mediu de salariați = 7 salariați x 4 luni/12 luni + 5 salariați x 5 luni/12 luni + 10 salariați x 3 luni/12 luni = 2,33 salariați + 2,083 salariați + 2,5 salariați = 6,931 salariați.

Exemplu: SC CURS DE INVATARE SRL a fost înființată în anul 2014 și a întocmit situații financiare cu trei componente conform pct. 9 (2) din OMFP nr. 1802/2014. Indicatorii anilor 2014 – 2019 și încadraea în criteriile de mărime sunt cuprinși în tabelul următor:

2015 12 03 1917