| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Controlul financiar preventiv se exercită de către persoane împuternicite de conducerea entității, înaintea producerii evenimentelor de natura următoarelor:

a) încheierea contractelor şi comenzilor interne pentru aprovizionare şi desfacere, a contractelor de comerţ exterior, precum şi a contractelor de executări de lucrări şi prestări de servicii;

b) încasările reprezentind contravaloarea produselor livrate, serviciilor prestate şi lucrărilor executate şi a altor drepturi ale unităţii faţă de persoane fizice sau juridice, în afara încasărilor de la populaţie pentru care se vor stabili ca acestea să fie supuse controlului ulterior;

c) plata, în lei şi valuta, privind aprovizionarea tehnico-materială, executarea de lucrări şi prestări de servicii;

d) plata sumelor pentru munca prestată şi a altor drepturi cuvenite persoanelor angajate;

e) solicitarile de credite bancare şi cererile pentru deschiderea finanţării şi decontarea investiţiilor;

f) trecerea pe seama cheltuielilor sau a rezultatelor financiare, ori pe seama unor fonduri, potrivit dispoziţiilor legale, a pierderilor, a daunelor produse de calamitati ori a altor daune aduse unităţilor socialiste, care nu s-au produs cu vinovăţie;

g) angajarea şi efectuarea plăţilor din sursele financiare ale entității;

h) stabilirea, potrivit dispoziţiilor legale, a nivelului preţurilor şi tarifelor propuse prin documentaţii;

i) ieșirile de active imobilizate.