| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Controlul financiar de gestiune se organizează la:

  1. ministere, departamente, celelalte organe centrale de stat, prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti;
  2. regii pentru controlul gestiunilor proprii, precum şi al uzinelor, fabricilor, atelierelor, serviciilor, sucursalelor şi altor subunitati din structura lor organizatorică;
  3. se poate extinde și la societăți comerciale, indiferent de forma de proprietate și de organizare.


Controlul financiar de gestiune funcţionează în compartiment distinct, în subordinea directa a ordonatorului de credite (ori a înlocuitorului de drept), directorului general, în cazul regiilor, administratorul societății comerciale.

Controlul financiar de gestiune se efectuează de salariaţi cu studii economice superioare sau medii în funcţie de volumul şi complexitatea gestiunilor, încadraţi în compartimentul de control cu aprobarea conducerii entității respective, cu sarcini exclusive de efectuare a controlului la termenele şi în condiţiile stabilite de lege.

Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale respectarea normelor legale cu privire la:

  1. existenta, integritatea, păstrarea şi paza bunurilor şi valorile de orice fel şi deţinute cu orice titlu;
  2. utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri;
  3. efectuarea, în numerar sau prin cont, a încasărilor şi plăţilor, în lei şi valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor şi a reţinerilor din acestea şi a altor obligaţii faţă de salariaţi;
  4. întocmirea şi circulaţia documentelor primare, documentelor tehnic-operativ şi contabile.

Controlul financiar de gestiune se efectuează cel puţin o dată pe an. În cazul unor unităţi şi gestiuni materiale reduse ca volum, controlul financiar de gestiune se poate efectua la o perioadă mai mare de un an, dar nu mai tirziu de o dată la doi ani.

Controlul se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, posibilităţile de sustrageri, condiţiile de păstrare şi gestionare, precum şi de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzindu-se un număr reprezentativ de repere şi documente, care să permită tragerea unor concluzii temeinice asupra respectării actelor normative din domeniul financiar, contabil şi gestionar.

În cazul constatării de pagube, controlul se va extinde asupra întregii perioade în care, potrivit legii, pot fi luate măsuri de recuperare a acestora şi de tragere la răspundere a persoanelor vinovate.

Categorie: /