| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Structura situațiilor financiare aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, precum și anexele acestora concepute în lumina reglemntărilor aplicabile, sunt următoarele:

I. Bilanț contabil (cod formula 10):

 1. forma lungă;
 2. forma prescurtată

II. Contul de profit și pierderi (cod formular 20):

 1. forma lungă;
 2. forma prescurtată.

III. Anexe la situațiile financiare:

 1. Tabloul fluxurilor de trezorerie;
 2. Situația mișcărilor de capital;
 3. Situația creanțelor preluate;
 4. Situația creanțelor preluate și înregistrate în afara bilanțului.

IV. Note explicative la situațiile financiare:

 1. Nota 1: Active imobilizate;
 2. Nota 2: Provizioane;
 3. Nota 3: Repartizarea profitului;
 4. Nota 4: Analiza rezultatului din exploatare;
 5. Nota 5: Situația creanțelor și datoriilor;
 6. Nota 6: Principii, politici și metode contabile;
 7. Nota 7: Participații și surse de finanțare;
 8. Nota 8: Informații privind salariații și membrii organlor de administrație, conducere și supraveghere;
 9. Nota 9: Principalii indicatori economico - financiari;
 10. Nota 10: Alte informații.