| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:

  1. numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
  2. calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);
  3. numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Situaţiile financiare anuale aprobate corespunzător şi raportul administratorilor, împreună cu opinia auditorului statutar sau a firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situaţiile financiare anuale individuale şi raportul administratorilor, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate şi rapoartele consolidate ale administratorilor, sunt întocmite şi se publică în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări.