Contabilitate

Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Politicile contabile definesc, deci, o concepție contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților a contabilității acestora, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Citește mai departe...
Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Conform articolului 3 din Legea nr. 82/1991 (Legea contabilității) și punctului 7 din OMFP nr. 1802/2014, contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind primirea și utilizarea contribuției financiare nerambursabile a Comunității Europene se face în lei și în EURO.

Conversia dintre EURO și moneda națională se efectuează la cursul de schimb lunar al EURO, calculat pe baza cursului de schimb valabil în penultima zi lucrătoare a lunii precedente lunii pentru care se stabilește cursul valutar. Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei precedente, comunicat de BNR. La data întocmirii situațiilor financiare, elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, creanțe și datorii în valută) se reevaluează la cursul comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.

 

Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

1. Definiție: Evaluarea este operațiunea prin care se apreciază /calculează / măsoară valoarea structurii situațiilor financiare, exprimată monetar.

2. Baze de evaluare: Cadrul general al IASC prevede că pentru evaluarea structurilor situațiilor financiare se aleg baze de evaluare, care pot fi utilizate în diverse combinații. Aceste baze de evaluare cuprind: costul istoric, costul curent, valoarea realizabilă și valoarea actualizată.

Citește mai departe...

Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Întocmirea situațiilor financiare anuale se realizează etapizat, când trebuie efectuate lucări specifice, după cum urmează:

Citește mai departe...