Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Pentru actualizarea rapida cu indicele prețurilor de consum (rata inflației), Institutul National de Statistică (INS) a pus la dispozitie o aplicație online, care se găsește în portalul www.insse.ro.

Citește mai departe...
Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Pragul de rentabilitate reprezintă nivelul de activitate sau cifra de afaceri pe care o firmă trebuie s-o realizeze pentru a acoperi în întregime cheltuielile sale fixe şi variabile, şi de la care nu realizează nici pierdere şi nici beneficii, pentru care marja costului variabil finanţează exact suma cheltuielilor fixe.

Citeste mai departe...

Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Situaţia fluxurilor de numerar este parte integrantă a situaţiilor sale financiare, pentru fiecare perioada pentru care sunt financiare.

Fiind parte integrantă a situaţiilor financiare, situaţia fluxurilor de numerar furnizează informaţii care permit utilizatorilor evaluarea modificărilor in activele nete ale entităţii, structura sa financiară, inclusiv informaţii referitoare la lichiditatea şi solvabilitatea sa, precum şi capacitatea entităţii de a influenţa valoarea şi momentul apariţiei fluxurilor de numerar.

Citeste mai departe...

Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Rentabilitatea este categoria economică ce exprimă capacitatea întreprinderii de a obţine profit, ceea ce reflectă performanţa acesteia.

Analiza rentabilităţii se realizează pe baza datelor din contul de rezultat Profit şi pierdere, situaţie financiară anuală redactată în termeni de flux, care cuprinde ansamblul fluxurilor patrimoniale ce permit crearea bogăţiei plecând de la ansamblul cheltuielilor şi veniturilor. Soldul net al contului (creditor sau debitor) reflectă performanţa (contraperformanţa), respectiv capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar prin utilizarea resurselor existente.

Citeste mai departe...