Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Diagnosticul juridic al firmei urmăreşte :

 • apreciarea riscurilor juridice ale firmei ;
 • analiza juridică a patrimoniului firmei.

Diagnosticul juridic are ca scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea firmei. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice în următoarele domenii: dreptul societăţii comerciale, dreptul civil, dreptul comercial, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul mediului, litigiile.

Citește mai departe...
Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Diagnosticul are ca obiectiv principal aprecierea stării de ‘’ sănătate a firmei ‘’, prin măsurarea perforformanţelor şi nonperformanţelor, identificarea cauzelor şi contextul care a generat această stare, fără să-şi propună aplicarea ‘’ tratamentului’’ şi a programului de redresare .

Obiectivele diagnosticului sunt, în fapt, răspunsurile la care expertul evaluator şi le propune în legătura cu firma diagnozitată, şi anume :

 • date de identificare a firmei ( CUI, Registrul comerţului, alte ) ;
 • cum se desfăşoara activitatea ( sediu, filiale, puncte de lucru, etc. ) ;
 • care este poziţia firmei la nivel naţional, în funcţie de codul CAEN ;
 • care este poziţia firmei faţă de UE şi piaţa internaţională ;
 • care este valoarea capitalului social, structura acţioanriatului, modul de tranzacţionare la nivel bursier / nonbursier ) ;
 • ce active deţine firma ( pe tipuri de active şi situaţia juridică a acestora, registrul de evidenţă a milocelor fixe, registrul stocurilor, rapoarte de gestine, evoluţia acestora pe surse de finanţare ( intrări pe surse, ieşiri pe destinaţii, etc. ) ;
 • care sunt activele grevate de sarcini judiciare ( cu detaliere pe fiecare active) ;
 • care sunt mijloacele circulante ale societăţii ( detaliat în componenţă, intrări ( surse – furnizori ), ieşiri pe distanţii ( consum, vânzări )) ;
 • regimul de impozitare al rezultatului financiar (impozit pe venit / profit ) ;
 • cum s-au repatizat rezultatele finaciare ( pe destinaţii ) ;
 • număr salariaţi, în structură, salariul de încadrare şi eventuale sporuri de care au beneficiat ( pe tipuri ), bonuri de masă ( număr şi valoare ) ;
 • asocieri ale firmei (închiriere de active, contracte de asociere în participaţiune );
 • care sunt contractele încheiate cu clienţii şi furnizorii ( aspecte juridie detaliate ) ;
 • metoda de contabilitate utilizată ( ex. Evidenţă global valorică, evidenţă cantitativ valorică ) ;
 • ultima inventariere a patrimonilui, rezultatele acesteia şi modul de înregistrare în evidenţa contabilă ;
 • modul de conducere a contabilităţii ( personal propriu, răspunderea administratorului, externalizat ) ;
 • ultima balanţă de verificare întocmită, mod de întocmire ( manual sau prin tehnică de calcul, dacă da : ce program utilizaţi ) ;
 • ultimele delaraţii depuse privind obligaţiile bugetare ;
 • ultimul bilanţ contabil, întocmit şi depus la instituţiile statului .

Diagnosticarea obiectivelor de mai sus au scop în identificarea punctelor slabe şi tari aferente fiecărei firme investigate. 

Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

În sens general, conceptul de diagnostic, la nivelul unei firme, presupune reperarea disfuncţionalităţilor activităţii ei, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităţilor, identificarea cauzelor şi a măsurilor care să conducă la îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare.

În mod particular, prin diagnosticarea unei firme, în vederea evaluării, se urmăreşte cunoaşterea tuturor laturilor activităţii acesteia, respectiv juridică, tehnică, resurse umane, economico-financiara etc., precum şi a punctelor forte şi punctelor slabe corespunzătoare fiecăreia. Aceasta are ca scop exclusiv evidenţierea parametrilor de operare ai firmei, estimarea performanţelor şi riscurilor activităţii viitoare, orice informaţii care pot orienta judecata evaluatorului în fiecare dintre cele trei abordări prezentate.

Pe baza diagnosticului întreprinderii evaluate se fundamentează scenariile ce stau la baza evaluării în abordarea pe bază de venit.

O problemă importantă în realizarea diagnosticului o reprezintă asigurarea informaţiilor ce vor fi analizate. În acest sens, aşa cum s-a precizat, Standardul de evaluare a afacerii insistă pe necesitatea ca evaluatorul să verifice acurateţea şi credibilitatea surselor de informaţii, iar judecata finală a valorii (reconcilierea valorilor obţinute) să includă acest aspect important prin intermediul unei analize a gradului de credibilitate şi relevanţă al tuturor informaţiilor care au stat la baza aplicării fiecărei metode.

Diagnosticul firmei are drept scop identificarea punctelor slabe şi tari din activitatea firmei.

Diganosticul firmei presupune investigarea următoarelor activităţi :

 • Diagnosticul juridic;
 • Diagnosticul commercial;
 • Diagnosticul tehnic si tehnologic (operational) al exploatarii;
 • Diagnosticul de organizare si management al resurselor umane;
 • Diagnosticul financiar – contabil.
Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Activitatea de evaluare din România este organizată prin OG nr. 24/2011 (cu modificările și completările ulterioare), publicată în M.O. nr.  628/02.09.2011.

La nivelul profesiei, activitatea concretă de evaluare se efectuează în baza Standardelor Internationale de Evaluare, emise de IVSC (International Valuation Standards Council, www.ivsc.org).

Citește mai departe...