Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Raportul de evaluare nu este standardizat: poate fi diferit ca formă şi conţinut în funcţie de scopul şi obiectul evaluării.

Există elemente obligatorii conforme cu principiile generale cuprinse în standardele de evaluare:

 1. obiect, scop şi dată a raportului ;
 2. prezentarea afacerii, a echipei de evaluare ;
 3. expertize şi studii utilizate ;
 4. surse informaţionale, cadru legal, conformitate cu standardele de evaluare ;
 5. bază de evaluare, inclusiv tipul şi definiţia valorii ;
 6. factori de risc, ipoteze de evaluare admise şi condiţii limitative ;
 7. metode de evaluare aplicate ;
 8. exprimarea opiniei evaluatorului: se reiau valorile grupate pe metodele utilizate şi scenariile elaborate, se avansează o valoare (un interval de valori) a afacerii, se expun motivele, argumentele care au stat la baza reconcilierii rezultatelor şi a estimărilor privind valoarea.

Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR, www.anevar.ro) a elaborat un ghid orinetativ privind structura raportului de evaluare, anexat prezentului articol.

Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Evaluările pot fi clasificate în funcţie de :

a. Obiect :

 1. Evaluări de bunuri mobile şi imobile independente ;
 2. Evaluari de grupe de bunuri ;
 3. Evaluări de active economice (ex. secţii, magazine, etc.) ;
 4. Evaluări de active şi elemente intangibile ;
 5. Evaluri de firme.

b. Metoda utilizată :

 1. Evaluări patrimoniale : abordează exclusive latura cantitativă a bunurilor patrimoniale ;
 2. Evaluare performante : abordează latura calitativă – performanţele finaciare ale activelor sau a firmei ;
 3. Evaluaări combinate : abordează atât latuara cantitativă cât şi calitativă a activelor sau a firmei ;
 4. Alte metode : bazate pe volumul de activitate (ex. cifra de afaceri, comparţii, etc.).

c. Scopul urmărit :

 1. Evaluări contabile : sunt prevăzute în standardele şi normele contabile, folosite în elaborarea situaţiilor financiare ;
 2. Evaluări adminstrative : sunt cele impuse prin acte normative (hotărâri ale guverunului, ordine emise de M.E.F);
 3. Evaluări economice şi financiare : bazate pe diagnostic şi expertizarea situaţiei concrete a firmei ;

d. Beneficiarul evaluării : evaluări pentru asigurare, garantare credite, etc. ;

e. Valorile obţinute :

 1. Evaluaări care au la bază valoarea de piaţă ;
 2. Evaluări care au la bază valori diferite faţă de piaţă ;
 3. Valori care nu sunt regăsite în cele anterioare ;

f. Altă clasificare :

 1. Metode clasice : aplicabile la firmele care nu sunt cotate la bursă ;
 2. Metode bursiere : aplicabile firmelor cotate pe piaţa busieră;
 3. Metode combinate.
Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Fazele și etapele care trebuie parcurse pentru realizarea unei evaluări sunt prezentate în tabelul următor:

2

 

Scris de Gheo Muntean
| |

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Principalele tipuri de valoare folosite în evaluare :

 • Valoarea de origine, de achiziţie, de inventor sau istorică : reprezintă totalitatea costurilor de achiziţie, producţie şi punere în funcţiune sau de utilizare ;
 • Valoarea actuală : este o valoare corectată în funcţie de inflaţie şi învechire (uzura fizică, morală şi funcţională) ;
 • Valoarea venală : reprezintă valoarea obţinută în momentul cedării bunului din patrimonial firmei, fiind un preţ real obţinut în funcţie de cerere şi ofertă ;
 • Valoarea de folosinţă : reprezintă totalitatea costurilor aferente înlocuirii unui bun existent în patrimonial firmei ;
 • Valoarea justă : reprezintă preţul la care un bun ar putea fi schimbat între vânzător şi cumpărător ;
 • Valoarea de piaţă : reprezintă suma estimată la care se va schimba proprietatea între vânzător şi cumpărător ;
 • Valoarea de recuperare brută : este valoarea care se obţine din vânzarea prin desmembrarea proprietăţii pe elemente component, respective material (mai puţin valoarea tereneului pe care este amplasată ) ;
 • Valoarea de utilizare : este valoarea pe care o anumită proprietate o are pentru un anumit utilizator şi pentru o anumită utilizare. Standardul internaţional de contabilitate IAS 36 defineşte valoarea de utilizarea ca fiind valoarea actual a fluxurilor viitoare de numerar ce se aşteaptă a fi generate din utilizarea continuă a anui active şi din cedarea lui la sfârşitul duratei de viaţă utilă.
 • Valoarea de investiţie : este valoarea proprietăţii pentru investitori ;
 • Valoarea de exploatare : este valaorea în ansamblu a firme, capabilă să producă rezultate positive ;
 • Valoarea de asigurare : valoarea la care s-a stability poliţa de asigurare ;
 • Valoarea de impzitare : este valoarea la care se stabilesc impozite şi taxe (ex. impozit pe clădiri, taxe asupra terenurilor, etc.) ;
 • Costul de înlocuire : este valoarea la care se poate înlocui un active din patrimonial firmei ;
 • Valoarea de lichidare : suma care ar putea fi primită în mod rezonabil din vânzarea unui activ ;
 • Valoarea specială : este valaorea care poate fi mai mare decât valoarea de piaţă (ex. valoarea activelor aduse sau primate în asociere ) ;
 • Valoarea de fuziune : valoarea rezultată din contopirea uneia sau mai multor firme ;
 • Valoarea de garantare a creditelor : este valoarea stabilită de băncile finanţatoare, în momentul creditării activităţii unei firme ;
 • Valoarea de reconstituire : reprezintă costul necesar pentru înlocuirea, repararea sau reconstituirea unui activ ;
 • Valoarea de despăgubire : este costul necesar pentru înlocuirea, repararea sau reconstituirea unui bun asigurat ;