Home

| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Diagnosticul are ca obiectiv principal aprecierea stării de ‘’ sănătate a firmei ‘’, prin măsurarea perforformanţelor şi nonperformanţelor, identificarea cauzelor şi contextul care a generat această stare, fără să-şi propună aplicarea ‘’ tratamentului’’ şi a programului de redresare .

Obiectivele diagnosticului sunt, în fapt, răspunsurile la care expertul evaluator şi le propune în legătura cu firma diagnozitată, şi anume :

 • date de identificare a firmei ( CUI, Registrul comerţului, alte ) ;
 • cum se desfăşoara activitatea ( sediu, filiale, puncte de lucru, etc. ) ;
 • care este poziţia firmei la nivel naţional, în funcţie de codul CAEN ;
 • care este poziţia firmei faţă de UE şi piaţa internaţională ;
 • care este valoarea capitalului social, structura acţioanriatului, modul de tranzacţionare la nivel bursier / nonbursier ) ;
 • ce active deţine firma ( pe tipuri de active şi situaţia juridică a acestora, registrul de evidenţă a milocelor fixe, registrul stocurilor, rapoarte de gestine, evoluţia acestora pe surse de finanţare ( intrări pe surse, ieşiri pe destinaţii, etc. ) ;
 • care sunt activele grevate de sarcini judiciare ( cu detaliere pe fiecare active) ;
 • care sunt mijloacele circulante ale societăţii ( detaliat în componenţă, intrări ( surse – furnizori ), ieşiri pe distanţii ( consum, vânzări )) ;
 • regimul de impozitare al rezultatului financiar (impozit pe venit / profit ) ;
 • cum s-au repatizat rezultatele finaciare ( pe destinaţii ) ;
 • număr salariaţi, în structură, salariul de încadrare şi eventuale sporuri de care au beneficiat ( pe tipuri ), bonuri de masă ( număr şi valoare ) ;
 • asocieri ale firmei (închiriere de active, contracte de asociere în participaţiune );
 • care sunt contractele încheiate cu clienţii şi furnizorii ( aspecte juridie detaliate ) ;
 • metoda de contabilitate utilizată ( ex. Evidenţă global valorică, evidenţă cantitativ valorică ) ;
 • ultima inventariere a patrimonilui, rezultatele acesteia şi modul de înregistrare în evidenţa contabilă ;
 • modul de conducere a contabilităţii ( personal propriu, răspunderea administratorului, externalizat ) ;
 • ultima balanţă de verificare întocmită, mod de întocmire ( manual sau prin tehnică de calcul, dacă da : ce program utilizaţi ) ;
 • ultimele delaraţii depuse privind obligaţiile bugetare ;
 • ultimul bilanţ contabil, întocmit şi depus la instituţiile statului .

Diagnosticarea obiectivelor de mai sus au scop în identificarea punctelor slabe şi tari aferente fiecărei firme investigate.