Home

| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Principalele tipuri de valoare folosite în evaluare :

 • Valoarea de origine, de achiziţie, de inventor sau istorică : reprezintă totalitatea costurilor de achiziţie, producţie şi punere în funcţiune sau de utilizare ;
 • Valoarea actuală : este o valoare corectată în funcţie de inflaţie şi învechire (uzura fizică, morală şi funcţională) ;
 • Valoarea venală : reprezintă valoarea obţinută în momentul cedării bunului din patrimonial firmei, fiind un preţ real obţinut în funcţie de cerere şi ofertă ;
 • Valoarea de folosinţă : reprezintă totalitatea costurilor aferente înlocuirii unui bun existent în patrimonial firmei ;
 • Valoarea justă : reprezintă preţul la care un bun ar putea fi schimbat între vânzător şi cumpărător ;
 • Valoarea de piaţă : reprezintă suma estimată la care se va schimba proprietatea între vânzător şi cumpărător ;
 • Valoarea de recuperare brută : este valoarea care se obţine din vânzarea prin desmembrarea proprietăţii pe elemente component, respective material (mai puţin valoarea tereneului pe care este amplasată ) ;
 • Valoarea de utilizare : este valoarea pe care o anumită proprietate o are pentru un anumit utilizator şi pentru o anumită utilizare. Standardul internaţional de contabilitate IAS 36 defineşte valoarea de utilizarea ca fiind valoarea actual a fluxurilor viitoare de numerar ce se aşteaptă a fi generate din utilizarea continuă a anui active şi din cedarea lui la sfârşitul duratei de viaţă utilă.
 • Valoarea de investiţie : este valoarea proprietăţii pentru investitori ;
 • Valoarea de exploatare : este valaorea în ansamblu a firme, capabilă să producă rezultate positive ;
 • Valoarea de asigurare : valoarea la care s-a stability poliţa de asigurare ;
 • Valoarea de impzitare : este valoarea la care se stabilesc impozite şi taxe (ex. impozit pe clădiri, taxe asupra terenurilor, etc.) ;
 • Costul de înlocuire : este valoarea la care se poate înlocui un active din patrimonial firmei ;
 • Valoarea de lichidare : suma care ar putea fi primită în mod rezonabil din vânzarea unui activ ;
 • Valoarea specială : este valaorea care poate fi mai mare decât valoarea de piaţă (ex. valoarea activelor aduse sau primate în asociere ) ;
 • Valoarea de fuziune : valoarea rezultată din contopirea uneia sau mai multor firme ;
 • Valoarea de garantare a creditelor : este valoarea stabilită de băncile finanţatoare, în momentul creditării activităţii unei firme ;
 • Valoarea de reconstituire : reprezintă costul necesar pentru înlocuirea, repararea sau reconstituirea unui activ ;
 • Valoarea de despăgubire : este costul necesar pentru înlocuirea, repararea sau reconstituirea unui bun asigurat ;