Home

| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Raportul de evaluare nu este standardizat: poate fi diferit ca formă şi conţinut în funcţie de scopul şi obiectul evaluării.

Există elemente obligatorii conforme cu principiile generale cuprinse în standardele de evaluare:

  1. obiect, scop şi dată a raportului ;
  2. prezentarea afacerii, a echipei de evaluare ;
  3. expertize şi studii utilizate ;
  4. surse informaţionale, cadru legal, conformitate cu standardele de evaluare ;
  5. bază de evaluare, inclusiv tipul şi definiţia valorii ;
  6. factori de risc, ipoteze de evaluare admise şi condiţii limitative ;
  7. metode de evaluare aplicate ;
  8. exprimarea opiniei evaluatorului: se reiau valorile grupate pe metodele utilizate şi scenariile elaborate, se avansează o valoare (un interval de valori) a afacerii, se expun motivele, argumentele care au stat la baza reconcilierii rezultatelor şi a estimărilor privind valoarea.

Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR, www.anevar.ro) a elaborat un ghid orinetativ privind structura raportului de evaluare, anexat prezentului articol.