Home

| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

1. Reglementări internationale:

1.1 Aplicabil la nivel mondial (cu excepția SUA și Marea Britanie):

  • Cadrul general pentru întocmirea situațiilor financiare;
  • IAS 1 – Prezentarea situațiilor financiare (revizuit în 2007);
  • IAS 8 – Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori.

1.2 Aplicabil la nivelul UE:

  • Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013, privind situațiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si raportari conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE (Directiva a IV-a) si 84/349/CEE (Directiva a VII-a) ale Consiliului.

2. Reglementări naționale:

  • Legea nr. 82/1991 – legea contabilității (actualizată);
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

3. Reglementări interne:

  • Manualul de politici contabile.