Home

| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Întocmirea situațiilor financiare anuale se realizează etapizat, când trebuie efectuate lucări specifice, după cum urmează:

1. Întocmirea balanței de verificare înainte de inventarierea generală a patrimoniului;

2. Inventarierea generală a patrimoniului (Ordinul MFP nr. 2861/2009);

3. Contabilizarea rezultatelor de regularizare:

 1. rezultatelor inventarierii;   
 2. amortizările;
 3. ajustările pentru deprecieri;
 4. provizioanele pentru riscuri și cheltuieli;
 5. delimitarea în timp a cheltuielilor și veniturilor;
 6. evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută.

4. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli;

5. Determinarea impozitului pe profit:

 • determinarea cheltuielilor nedeductibile;
 • determinarea cheltuielilor de protocol (sunt deductibile în limita a 2 % aplicată asupra: venituri totale impozabile – (cheltuieli totale aferente veniturilor impozabile – cheltuieli de protocol – cheltuieli cu impozitul pe profit);
 • verificarea deductibilității integrale a cheltuielilor sociale (în limita de până la 2 % aplicată asupra cheltuielilor cu salariile personalului);
 • determinarea cheltuielilor cu sponsorizarea și/sau mecenat efectuate conform Codului Fiscal, se scad din impozitul pe profit datorat, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile:  sunt în limita a 3 ‰ din cifra de afaceri și nu depășesc 20 % din impozitul pe profit.
 • determinarea gradului de îndatorare a capitalului; gradul de îndatorare pentru determinarea dobânzilor deductibile fiscal se determină prin formula cuprinsă în imaginea nr. 1;
 • determinarea rezervelor legale, dacă sunt în limita de până la 20 % din capitalul social subscris și vărsat.

2015 12 04 0840

Imagine nr. 1

6. Închiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit (în situația realizării de profit);

7. Repartizarea profitului net;

8. Întocmirea Registrului Cartea-mare (pentru toate conturile);

9. Întocmirea balanței de verificare finală;

10. Întocmirea și redactarea formularelor de situații financiare (în funcție de tipul acestora).