Home

| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Controlul ierarhic operatic curent poate fi organizat și exercitat de către persoane împuternicite de către conductărul entității, printr-o hotărâre /decizie scrisă, aupra următoarelor posibile obiective, fără a fi limitative:

 1. Receptia si autoreceptia materiilor, materialelor si produselor;
 2. Depozitarea, conservarea si manipularea mijloacelor materiale, lichidarea stocurilor supranormative, peste ecesar sau greu vandabile;           
 3. Efectuarea inventarierilor periodice a patrimoniului și regularizarea diferențelor;
 4. Efectuarea incasarilor si platilor in numerar si alte valori;            
 5. Indeplinirea conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si retinerea ratelor;            
 6. Organizarea pazei locurilor de depozitare a bunurilor, intrarea si iesirea acestora;   
 7. Obtinerea titlurilor executorii, exercitarea cailor de atac, executarea silita a creantelor;
 8. Efectuarea retinerilor in contul pagubelor; transmiterea debitelor la noul loc de munca;                               
 9. Organizarea evidentelor tehnico-operative, conducerea corecta si la zi a acestora;     
 10. Organizarea contabilitatii si efectuarea corecta si la zi a inregistrarilor contabile, potrivit reglementarilor legale;  
 11. Pastrarea, manipularea si folosirea formularelor cu regim special și a celor cu numerotare internă;
 12. Exercitarea controlului financiar preventiv;                                   
 13. Indeplinirea planului de control de catre controlul financiar intern;                 
 14. Indeplinirea planului de control de catre  evizorii de gestiune
 15.                                                   aprovizionare-desfacere
    2.  Depozitarea, conservarea si manipularea     - Conducatorul
        mijloacelor materiale, lichidarea           compartimentului
        stocurilor supranormative, peste necesar    de care apartine gestiunea
        sau greu vandabile                          - Conducatorul
                                                    compartimentului
                                                    productiei
    3.  Efectuarea inventarierilor periodice a      - Conducatorul
        mijloacelor materiale; regularizarea        compartimentului
        diferentelor                                financiar-contabil
    4.  Efectuarea incasarilor si platilor in       - Conducatorul
        numerar si alte valori                      compartimentului
                                                    financiar-contabil
    5.  Indeplinirea conditiilor legale privind     - Conducatorul
        angajarea gestionarilor, constituirea       compartimentului
        garantiilor si retinerea ratelor            financiar-contabil
    6.  Organizarea pazei locurilor de depozitare   - Conducatorul
        a bunurilor, intrarea si iesirea acestora   compartimentului administrativ
    7.  Obtinerea titlurilor executorii,            - Seful oficiului juridic
        exercitarea cailor de atac, executarea      - Conducatorul
        silita a creantelor                         compartimentului
                                                    financiar-contabil
    8.  Efectuarea retinerilor in contul            - Conducatorul
        pagubelor; transmiterea debitelor la noul   compartimentului
        loc de munca                                financiar-contabil
    9.  Organizarea evidentelor tehnico-operative,  - Conducatorii de
        conducerea corecta si la zi a acestora      compartimente
   10.  Organizarea contabilitatii si efectuarea    - Conducatorul
        corecta si la zi a inregistrarilor          compartimentului
        contabile, potrivit reglementarilor legale  financiar-contabil
   11.  Pastrarea, manipularea si folosirea         - Conducatorul unitatii
        formularelor cu regim special               - Conducatorul
                                                    compartimentului
                                                    financiar-contabil
   12.  Exercitarea controlului financiar           - Conducatorul
        preventiv                                   compartimentului
                                                    financiar-contabil
   13.  Indeplinirea planului de control de catre   - Conducatorul unitatii
        controlul financiar intern                  - Conducatorul
                                                    compartimentului de organizare
                                                    a muncii
   14.  Indeplinirea planului de control de catre   - Conducatorul
        revizorii de gestiune                       compartimentului
                                                    financiar-contabil
                                                    - Conducatorul
                                                    compartimentului de organizare
                                                    a muncii
  ________________________________________________________________________________