Home

| |
Scris de Gheo Muntean

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Cenzorii sunt obligaţi să auditeze situaţiile financiare, să verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute la zi şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil

. În acest sens, sunt obligaţi să verifice următoarele obiective principale:

a) operaţiunile legate de înregistrarea sau de modificarea capitalului social;

b) inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor acestuia, precum şi faptul că rezultatele inventarierii sunt cuprinse în bilanţul contabil anual;

c) existenţa procedurilor pentru organizarea gestiunilor de valori materiale şi băneşti şi a evidenţei analitice şi sintetice a elementelor patrimoniale;

d) ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii;

e) preluarea corectă în balanţa de verificare a datelor din conturile sintetice şi concordanţa dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică;

f) întocmirea bilanţului contabil pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice şi respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia şi a anexelor sale;

g) dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor legale în vigoare;

h) dacă contul de profit şi pierderi este întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;

i) stabilirea în conformitate cu dispoziţiile legale a profitului net şi punctul de vedere referitor la destinaţiile acestuia, propuse de consiliul de administraţie;

j) situaţia creditelor şi a altor împrumuturi ale societăţii comerciale şi garantarea acestora;

k) inspecţia lunară şi inopinată a casei şi verificarea existenţei titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societăţii comerciale sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;

l) să constate depunerea, în mod regulat, a garanţiei de către administratori;

m) să vegheze ca dispoziţiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori;

n) alte sarcini prevăzute de actele normative în vigoare.